ÁSZF

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.diamondalliance.com név alatt működő üzleti képzést nyújtó, ennek keretében üzletépítési segédanyagokat biztosító webáruház (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője, a VINTCO Kft. / 1117 Budapest, Szerémi sor 5. 5. em. 3. /, mint termékeket értékesítő és szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Diamond Alliance, Társaság és/vagy Szolgáltató) és az általa értékesített termékeket megvásárló, szolgáltatást igénybevevő, a www.diamondalliance.com weboldalon regisztrált fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó, Vásárló és/vagy Megrendelő ) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket Fogyasztó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind a Szolgáltató, mind pedig a Fogyasztó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

1.2. A Diamond Alliance küldetése és célja olyan átfogó üzleti képzés biztosítása, amely lehetővé teszi tagjai számára egy sikeres és jövedelmező globális vállalkozás kiépítését és működtetését. A Diamond Alliance különös figyelmet fordít az új indulók képzésére, a hosszútávon fenntartható etikus üzletvitel kialakítására, az üzleti kihívások szakszerű kezelésére és a dinamikus növekedéshez szükséges stratégia kialakítására. A képzések segítségével megtanítja a vállalkozói gondolkodás alapjait, biztosítja a személyiségfejlődést, problémamegoldó gondolkodásra ösztönöz. A rendszer segítségével naprakész friss információkhoz juthat a világban zajló fontos gazdasági és technológia folyamatokról. A Diamond Alliance különböző üzletépítési segédanyagokat és üzleti rendezvényeket biztosít tagjai számára.

1.3. A Társaság általános szerződési feltételeit azért alkotta meg, hogy abban szabályozza az általa nyújtott szolgáltatásokkal, termékértékesítésekkel, és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Társaság és a Fogyasztók jogait, kötelezettségeit, és a szolgáltatással/értékesítéssel összefüggő lényeges feltételeket, körülményeket.

1.4. Fogyasztó a Webáruház használatával (valamely termék megrendelésével vagy szolgáltatás igénybevételével) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket.

2. Szolgáltatások és értékesítendő termékek köre

2.1. A www.diamondalliance.com nevű oldalon kizárólag a Diamond Alliance csapata által tartott képzési- és oktatási hanganyagok, valamint az általuk készített üzletépítési segédanyagok érhetők el, hallgathatók vissza, tölthetők le, illetve vásárolhatók meg.

2.2. A webáruházban értékesített segédanyagok kizárólag Diamond Alliance tagok számára érthetők el, amelyekhez történő hozzáférés regisztrációhoz, illetve előfizetéshez kötött.

2.3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák az esetleges kiszállítás díját.

2.4. A Webáruházban a társaság részletesen feltünteti a szolgáltatások, illetve termékek nevét és leírását, egyes termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.5. A Webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltoztatás esetén a megrendelt termék a rendelési áron kerül leszállításra.

2.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körű tájékoztatást ad az akcióról.

2.7. A www.diamondalliance.com weboldal teljes terjedelmében a Diamond Alliance szellemi terméke, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. §-a alapján szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetők el és nyomtathatóak ki. A weboldal vagy valamely részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

3. Regisztráció menete

3.1. A honlap, illetve a Webáruház tartalma regisztrációhoz, majd belépéshez, valamint előfizetéshez kötött.

3.2. A regisztrációhoz az alábbi adatokat szükséges megadni:

  • Név
  • E-mail cím
  • Jelszó
  • Platina kód
  • Fizetési mód

3.3. A weboldalon elérhető fizetési módok:

  • PayPal bankkártyás fizetés

4. Online vásárlás menete

Fogyasztónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a "Kosárba" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár "Megtekintés" gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor kattintson a "Pénztár" gombra és a kívánt fizetési mód kiválasztásával fejezze be rendelését.

5. Megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

A rendelések feldolgozása automatikusan történik. Amennyiben sikeres fizetést követően technikai hiba miatt nem kap visszaigazolást, az info@diamondalliance.com e-mail címen jelezheti. Szolgáltató a technikai hibát 24 órán belül kivizsgálja.

Ezen visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Fogyasztó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és Fogyasztó között. A létrejött szerződés elektronikusan megkötött szerződésnek minősül.

6. Fizetés

6.1. PayPal bankkártyás fizetés: Fogyasztó a vásárlási folyamat végén átirányításra kerül a paypal.com biztonságos weboldalra, amelyen a bankkártya adatok megadásával vagy már létező PayPal fiókjának használatával kiegyenlíti a feladott megrendelés végösszegét.

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.

7. Számla

7.1 A Szolgáltató a megrendelt termékek kifizetését követően elektronikus számlát állít ki a rendelés végösszegéről.

Jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg Fogyasztó, mint számlabefogadó tudomással veszi, egyúttal beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

8. Kiszállítás

8.1 A megvásárolt termékek nem kerülnek szállításra, digitális tartalom formájában válnak elérhetővé a www.diamondalliance.com oldalon.

8.2. A sikeres vásárlást követően e-mail értesítés kap a Fogyasztó a digitális tartalom elérhetőségéről.

9. Elállási jog

Fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélküli elállni a szerződéstől vagy felmondani azt, amely jogát fogyasztó az elektronikus szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Amennyiben fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán (1117 Budapest, Szerémi sor 5. 5. em. 3. ), illetve elektronikusan (info@diamondalliance.com) is. Fogyasztó elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. A nyilatkozat magyar vagy angol nyelven tehető meg. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

10. A Vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

10.1. Ha a Fogyasztó a 14 (tizennégy) belül eláll a szerződéstől vagy felmondja azt, a társaság haladéktalanul, de legkésőbb az elállási szándékról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

10.2. Ha a Fogyasztó a jogszabályban meghatározott időben és módon gyakorolja elállási jogát, a Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

10.3. A Társaság mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

11. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli.

12. Szavatosság

Szolgáltatót a Fogyasztó által megvásárolt termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény szabályai szerint terheli szavatossági kötelezettség a termék jellegének megfelelően.

12.1. Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet, amely hibát a felfedezéstől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 hónapon belül közölnie kell. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Fogyasztó kérheti - a termék jellegéből adódóan - a termék kicserélését. Ha a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.2. Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 12.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

12.3. Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely jogszabálynál fogva jótállási kötelezettség alá tartozna. A Szolgáltató szerződés alapján az értékesített termékre jótállást nem vállal.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben hatályos jogszabályok változása esetén a hatályos jogszabályoknak való megfelelés okán módosítsa. Az ÁSZF és annak módosítása a www.diamondalliance.com honlapon történt közzététele napján lép hatályba. Az ÁSZF módosításáról a Társaság a Fogyasztókat akként tájékoztatja, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et közzéteszi a www.diamondalliance.com internetes oldalon.

13.2. A társaság tevékenysége során a személyes adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, melynek részletes szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

13.3. Fogyasztó jelen ÁSZF-ből, valamint vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a társasággal szemben érvényesítheti. A fogyasztó panaszait, észrevételeit, kifogásait írásban a társaság postafiókjára (1117 Budapest, Szerémi sor 5. 5. em. 3. ) címzett postai küldeményben, illetve elektronikusan az info@diamondalliance.com címre küldött elektronikus levélben, továbbá személyesen, a társaság székhelyén terjesztheti elő.

13.4. Szolgáltató általános szerződési feltételeit két nyelven (magyarul és angolul) foglalta írásba. A magyar és angol nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

13.5. Felek a jelen ÁSZF, a termékek adásvétele, illetve szolgáltatások kapcsán felmerült vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

13.6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb, mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.

14. VINTCO Kft. értesítési adatai:

Iroda címe: 1117 Budapest, Szerémi sor 5. 5. em. 3.
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 8.00-18.00
E-mail: info@diamondalliance.com

Pécs, 2015-02-15